Рубрики
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА
 

Карби історичної пам’яті

Для вивчення та розуміння історії будь-якої доби або певного часового проміжку вельми важливі не лише архівні документи, але й свідчення часописів, розлогі мемуари, короткі спогади, епістолярія і навіть газетні публікації. В цих матеріалах зосереджуються, накопичуються, концентруються й узагальнюються минуле, ритм часу і дух доби.

Такі думки приходять в голову при знайомстві з новою, надзвичайно цінною публіцистичною працею «Минуле не зникає» академіка, дійсного члена НГА, професора, лауреата багатьох престижних премій і відзнак Романа Яремійчука. Книга побачила світ у львівському видавництві «Центр Європа» 2015 року.

 

Цей визначний науковець й надзвичайна людина добре знаний не лише в середовищі фахівців нафтогазової сфери, але й серед гуманітаріїв, освітян, філологів, письменників та журналістів.

Автор узявся за упорядкування та видання зазначеної праці у вкрай складних обставинах як для нашої держави, так і для себе особисто. Адже успішний учений, добре знаний у зарубіжжі, багатолітній декан нафтогазових технологій Кримської національної академії природоохоронного і курортного будівництва, радник ДАК «Чорноморнафтогаз» навесні 2014-го змушений був покинути Крим.

У такій ситуації не кожна навіть мужня людина візьметься за перо та впорядкування своєї творчої спадщини. Роман Яремійчук подолав усі життєві і фізичні перепони, що є показником його духовної міці й відваги. Без перебільшення можна стверджувати, що цей вчинок є справжнім науковим подвигом. Автор побудував свою узагальнюючу працю на хронологічній основі. Радянський період репрезентований лише фаховими статтями. Проте цікава ця робота не лише фахівцям нафтогазової справи, а й широкому загалу читачів.

Для дослідників з історії нафтогазового видобування в Україні – це справжня знахідка. На цих публікаціях можна вивчати всі етапи розвитку нафтогазової промисловості в одному з найстаріших регіонів Європи – Західній Україні. Саме цей регіон упродовж кількох десятиліть енергетично підживлював економіку не лише України, а й усього Радянського Союзу.

 

obklad_yaremichuk

Особливо цінними для сучасного читача є публікації автора за останні два десятиліття. Адже статті цього періоду торкаються найбільш суспільно значущих і актуальних проблем. Це і державотворення, розвиток культури, захист української мови, творення національної ідентичності, забезпечення енергетичної незалежності України.

Ключова тематика публікацій професора Романа Яремійчука різних років – це забезпечення енергонезалежності Української держави, впровадження новітніх технологій видобутку нафти і газу та енергозбереження. Вже самі назви науково-популярних статей промовисто говорять про непересічне народногосподарське значення порушених проблем: «Бурильний полігон країни», «Турбобур набирає швидкість», «До великих глибин», «Прикарпаття – бурильний полігон», «Нафтогаз глибин», «Ключі до нафтових комор», «Якщо заглибимось – будемо з нафтою», «Запаси глибинної нафти обчислюються мільярдами тонн», «Чи може Україна бути зі своєю нафтою і газом?», «Проблема енергопостачання України», «Енергетична незалежність України і вуглеводні ресурси Чорного та Азовського морів», «Як зупинити енергетичний колапс України» та багато інших.

Зазначені статті та проблеми, які в них порушує професор Роман Яремійчук, – це своєрідні завдання і дороговказ для тих, хто взявся керувати не лише нафтогазовою галуззю, але й Українською державою.

Шляхів для досягнення енергонезалежності України безліч. Головним із них, на думку вченого, є оптимізація нафтогазової галузі, розвідка і освоєння нових родовищ, впровадження у пошукові роботи та видобування новітніх технологій, нових сучасних методів буріння та сучасного обладнання.

Є певний позитив у тому, що на початку 70-х років минулого століття керівництво колишнього Радянського Союзу значно скоротило видобуток нафти та газу в Україні. У золотий для цієї галузі вік, в апогеї її піднесення (1973 р.) в Україні видобуток нафти досяг 14 млн. тонн, а газу – 70 млрд. м3. Значно скоротилися й обсяги розвідувальних і пошукових робіт. Тож вітчизняні запаси цієї стратегічної сировини метрополія вичерпала в Україні не сповна, і є надія при виваженій державній політиці повністю подолати свою енергетичну залежність від світових постачальників енергетичних ресурсів.

Уже в перше десятиліття незалежності Україна мала всі можливості для вирішення цієї проблеми: потужний виробничий і кадровий потенціал, розвинену машинобудівну і переробну індустрію та унікальну українську наукову школу.

На жаль, програма, розроблена провідними українськими ученими, серед яких був і Роман Яремійчук, так і не реалізована й донині.

Не менш важливою темою численних публікацій та виступів професора Романа Яремійчука на українському радіо та телебаченні є проблема енергозбереження. Їй він присвятив десятки переконливих публікацій, більшість з яких і сьогодні не втратили своєї актуальності. Безперечно, якби наша держава скористалась цим досвідом, то не лише містяни, але й сільські мешканці давно б переобладнали свої квартири й будинки, впровадивши енергозберігаючі технології у модернізацію житла або перейшли на альтернативні види палива. Проте ще не пізно ситуацію виправити і впровадити в Україні досвід енергозбереження провідних держав світу.

Щодо перспектив видобування нафти та газу на шельфі Чорного та Азовського морів учений акцентує увагу урядовців на необхідності створення відповідної державної програми.

Професор Роман Яремійчук більшу частину свого життя присвятив педагогічній праці та підготовці висококваліфікованих фахівців із нафто- та газовидобування. Його вихованці працюють не лише в Україні, але і в багатьох нафтових країнах світу. Тож і не дивно, що левова частка публікацій ученого присвячена вихованню молодого покоління та підготовці професійних кадрів.

Кожна із таких публікацій – це своєрідна довготермінова програма й дорожня карта для вищої школи. Освітня концепція, яку у своїх статтях, радіо- та телепередачах обстоює професор Роман Яремійчук, це поєднання фахової підготовки з патріотичним вихованням.

Серед численних статей професора Романа Яремійчука, опублікованих у різний час в українських виданнях, важко виокремити якусь найціннішу. Всі вони несуть чи то економічне, чи то освітньо-гуманітарне, чи то пізнавальне, світоглядне, патріотично-державницьке, чи то суто моральне навантаження. Тому й цікаві вони не лише для вузького кола фахівців у тій чи іншій галузі, а й для широкого читацького загалу.

Професор Роман Яремійчук переконливо довів своєю працею, що минуле нікуди не дівається і не зникає. Воно завжди буде жити серед нас, воно вкарбовується в історію і людську пам’ять.

Поширити запис
Записано

volvach@svitlytsia.in.ua

академік УЕАН, дійсний член НТШ, член Національної спілки письменників України, лауреат премій ім. Д. Нитченка та Л. Симиренка

Коментарів немає

Залишити коментар