Рубрики
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА
 

Вступна кампанія-2016: що потрібно знати кримчанам

Два роки Україна намагається організувати можливість для дітей з Кримського півострова здобувати українську освіту. Шлях був непростим: від практично повного ігнорування до створення все ж таки певних умов. На сьогодні учні з Криму мають можливість використовувати різні технології – від екстернату до дистанційної освіти.

Проте більше уваги приділяється випускникам та можливості отримання українського атестата та вступу до вищих навчальних закладів. І цього року Україна зробила революційний крок – зараз прийнято Порядок, який відкриє можливості для кримських випускників здобувати українську вищу освіту.

Новий міністр освіти України Лілія Гриневич зробила неможливе – те, чого добивались громадські організації протягом останніх двох років. Міністерство освіти і науки України разом із представниками громадських організацій, ректорами вишів розробило документ, який вносить революційні зміни в освітнє поле Кримського півострова – «Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які живуть у Криму».

Відповідно до пропонованого Порядку, дітям із Криму відкривається новий, значно простіший шлях для отримання атестатів і вступу до вищих навчальних закладів або ПТУ на території материкової України. Для отримання українського документа про освіту кримчанам потрібно скласти лише два іспити у формі державної підсумкової атестації (українська мова та історія України), а для вступу до ВНЗ – один іспит. І все. Єдине, що засмучує, – те, що це, можливо, буде лише в семи вишах (у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Харкові та Херсоні). У Києві це буде Таврійський національний університет, а в інших містах поки не відомо.

Для розуміння механізму отримання документа про освіту і вступу до вишів Центр громадянської просвіти «Альменда» розробив покрокову інструкцію, яка пояснює весь шлях. Проте потрібно зауважити, що це лише проект і потрібна допомога всіх зацікавлених людей.

Отримання документа про повну загальну середню освіту

Увага! Якщо Ви плануєте вступати до українських вишів, отримати документ про освіту бажано до 12 липня (час початку вступних іспитів, які триватимуть до 26 липня).

 1. Центри створюють на базі вищих навчальних закладів, які будуть мати квоти (місця, виділені державою для навчання жителів Криму) для зарахування заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету та проводити вступний іспит.
 2. Освітня декларація – документ, який містить інформацію про отримання результатів навчання і проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на території Криму, а також дані про особу, яка подає заяву на складання річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Освітню декларацію допоможе заповнити представник Центру. В освітній декларації буде така інформація: ваше прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); документ, що засвідчує особу і громадянство; місце проживання; повне найменування навчального закладу, в якому навчався заявник, отриманий освітній рівень; освітній рівень, на який претендує заявник; кількість повних років навчання в навчальних закладах на території Криму, а також інформація про опановані, на його думку, дисципліни шкільної програми.

 1. ДПА буде проходити на базі загальноосвітніх навчальних закладів, закріплених за Центрами. Атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
 2. Одночасно з видачею довідки представник Центру замовить для Вас атестат про повну загальну середню освіту.

Вступ до вищого навчального закладу

 1. Ви можете вступати лише в один із вищих навчальних закладів, який має квоти для зарахування абітурієнтів з Криму для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету.
 2. Документи слід подавати особисто в письмовій формі. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не потрібен.
 3. Вступний іспит визначає кожен виш, залежно від спеціальності і спеціалізації.

Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

 1. Конкурсний бал визначається як сума середнього бала документа про загальну середню освіту (сума оцінок ДПА з української мови та історії України) та вступного іспиту з предмета, визначеного Правилами прийому.

А що ж інші? Що робити учням дев’ятих класів? І тут Україна теж пропонує рішення.

Відповідно до запропонованого Порядку учні після 9 класу мають право продовжити освіту в Україні – в гімназіях та ліцеях, коледжах та технікумах, професійно-технічних та середньо-спеціальних закладах.

Що ж для цього потрібно зробити? Пройти невеликий шлях та отримати документ про базову середню освіту українського зразка й вступити до обраного закладу. Порядок отримання свідоцтва про базову середню освіту аналогічний порядку отримання атестата. Потрібно в Освітніх центрах, які будуть знаходитися в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Харкові та Херсоні, подати заяву (особисто або від батьків)  та свідоцтво про народження. Відповідно до Порядку:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає освітню декларацію з наклеєною на неї фотокарткою;

В освітній декларації вказуються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника; документ, що посвідчує особу та громадянство; місце проживання; повне найменування навчального закладу, в якому навчався заявник, здобутий освітній рівень; освітній рівень, на який претендує заявник; кількість повних років навчання в навчальних закладах у Криму, а також інформація щодо опанованих, на його думку, предметів шкільної програми.

Освітня декларація заповнюється на основі результатів навчання в закладах освіти Криму, при цьому оцінки не мають значення. Бажано підтвердити власні досягнення документами, отриманими в закладах освіти Криму (табель, атестат про базову освіту (9 класів), особова справа та інші).  Після чого потрібно скласти Державну підсумкову атестацію (ДПА) з двох предметів (українська мова та історія України).

 

tablichka

 

ДПА в 9 класі проходить відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (Наказ МОН № 1547 від 30.12.2014 року) та Наказу МОН № 94  від 08.02.2016 року «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти в 2015/2016 навчальному році».

Відповідно до  Наказу № 94:

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі текстового диктанту.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160-170 слів.

Щодо історії України (Історія України. Всесвітня історія).

Завдання для ДПА мають бути зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень учнів, котрі містять основні питання програми.

Учитель готує кілька варіантів атестаційних робіт (наприклад, 10).

Кожен з таких варіантів може містити по 22 тестових завдання з історії таких форм:

 • завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну;
 • y завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно добрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрою;
 • у завданнях 19, 20 потрібно розташовувати історичні події у хронологічній послідовності;
 • завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильні.

Зміст тестових завдань повинен відповідати навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників з історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Після складання ДПА представник Центру надсилає замовлення на виготовлення свідоцтва про базову середню освіту, а випускник отримує довідку встановленого зразка. І вже маючи довідку, випускник 9 класу обирає шлях, де продовжити навчання. Кожен із пропонованих шляхів має свої особливості.

Вступ до коледжів та технікумів (вищих навчальних закладів І-ІІ ступенів) регламентується Умовами вступу до цих закладів. Вступ до професійно-технічних закладів обумовлюється Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ МОН № 499 від 14.05.2013 року). Вступ до ліцеїв та гімназій регламентує Інструкція про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

Кожен з навчальних закладів має власні умови вступу, які розробляються на основі Типових, і випускнику потрібно ознайомитися із цими умовами.

Наприклад, у Типових правилах прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Наказ МОН № 499 від 14.05.2013 року) пропонується:

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

– за рейтинговим списком вступників;

– за результатами співбесіди;

– за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту (у нашому випадку це середній бал двох оцінок – результатів ДПА з української мови та історії України);

– за результатами вступних випробовувань;

А для вступу до 10 класу загальноосвітньої школи потрібно подати такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична довідка встановленого зразка;
 • документ про відповідний рівень освіти (в даному випадку – довідка).

Освітні центри будуть діяти з 12 липня до 20 вересня!

І наостанок – всі ці умови стосуються й випускників минулих років. Отже, всі шляхи відкриті! Україна чекає на Вас!

Поширити запис
Записано

ohredko@svitlytsia.in.ua

Коментарів немає

Залишити коментар