Рубрики
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА
 

Кримські татари як корінний народ: історія питання і сучасні реалії

Під такою назвою у грудні 2016 року Державним підприємством «Кримський дім» буде видано посібник, автором якого є експерт з правових відносин у міжнаціональній сфері Інституту демократії ім. П. Орлика Наталя Беліцер.

Продовжуємо ознайомлювати наших читачів з деякими розділами даного посібника, уривки з якого ми публікуватимемо протягом кількох наступних номерів.

 

  1. Права корінних народів: чим вони відрізняються від прав «меншин»

 

3.1 Національні меншини і корінні народи

 

Щоразу, коли в політичних або правозахисних дискусіях ідеться про права меншинних груп, випливають суперечності між прихильниками «суто ліберального» підходу, тобто спрямованого переважно чи виключно на захист індивідуальних прав людини, і тими, хто вважає доцільним або навіть необхідним захищати групові/колективні права певних меншин.

Не заглиблюючись у численні аргументи опонентів однієї чи другої сторони, зазначимо, що ключовим питанням для етнічних, релігійних та мовних меншин є зазвичай збереження і гарантії подальшого розвитку їхньої власної ідентичності, яка завжди перебуває під загрозою асиміляції, тобто злиття з більшістю, «поглинання» нею незалежно від форм асиміляції – насильницьких, мирних або навіть добровільних. Наявність окремих етнокультурних ідентичностей є неодмінною складовою і запорукою збереження розмаїття народів, рас, самобутніх автохтонних груп на всіх континентах земної кулі; це питання набуває все більшої ваги у сучасному світі, що швидко глобалізується і постає перед загрозою подальшої уніфікації як одним із викликів процесу глобалізації.

Відмова від раніше поширених асиміляційних підходів розглядається не тільки як спонтанна реакція, «колективна відповідь» таким викликам і потреба у запобіжниках потенційних етнополітичних конфліктів. Завдяки швидкому прогресу досліджень у сфері природничих наук зростає усвідомлення того, що у разі масштабних природних чи техногенних катастроф і катаклізмів таке розмаїття (що характеризується і певними генетичними та фізіологічними відмінностями) може забезпечити майбутнє виживання людства як біологічного виду. Вже виявлені певні відмінності на генному рівні, які суттєво позначаються на уродженій різниці у резистентності до певних типів захворювань. Наприклад, в Африці місцеве населення майже не хворіє на малярію, у той час як приїжджі білі дуже страждають від цієї важкої хвороби. Це пояснюється генетичними відмінностями, а саме: наявністю на поверхні еритроцитів білої людини спеціального протеїну, який виконує функцію рецепторів для малярійних плазмодіїв.

 

Найважливішою причиною, що сприяла підвищенню рівня забезпечення прав корінних народів порівняно з (найбільш розвинутим) міжнародним правом у галузі прав національних меншин, є відсутність власної державності за межами країни проживання/громадянства. Національні меншини, на відміну від корінних народів, мають етнічно споріднені держави – «історичні батьківщини», які в змозі (і мають легітимне право) надавати потужну підтримку відповідним національним меншинам у галузі мови, освіти, культури тощо.

 

Саме у такому контексті варто розглядати сучасні тенденції кодифікувати певні «особливі» права такої специфічної категорії меншин, що поєднує риси і «меншин», і «народів», як корінні народи. Насамперед, це стосується закріплення колективних прав корінних народів у міжнародному праві і національних законодавствах низки розвинутих демократичних країн. І саме цим пояснюється наголос на праві на внутрішнє самовизначення, різні моделі і форми якого залежать від конкретної ситуації у країні проживання, історичних традицій, політичної волі керівництва, суспільних настроїв та інших чинників.

Найважливішою причиною, що сприяла підвищенню рівня забезпечення прав корінних народів порівняно з (найбільш розвинутим) міжнародним правом у галузі прав національних меншин, є відсутність власної державності за межами країни проживання/громадянства. Національні меншини, на відміну від корінних народів, мають етнічно споріднені держави – «історичні батьківщини», які в змозі (і мають легітимне право) надавати потужну підтримку відповідним національним меншинам у галузі мови, освіти, культури тощо. В цьому сенсі стосунки між «традиційними» національними меншинами, етнічно спорідненими державами і країнами нинішнього проживання національних меншин розглядаються у рамках «тріади» (national minority – kin state – host state); ці відносини, як правило, добре врегульовані не тільки загальними нормами регіонального європейського і міжнародного права, а й двосторонніми міждержавними договорами, значна частина яких присвячена саме взаємному (в ідеалі – симетричному) захисту і забезпеченню прав відповідних меншин. Перш за все, це стосується гарантування культурних, освітніх і мовних прав членам національних меншин, які значною мірою реалізуються через їхні організації та асоціації, що часто встановлюють міцні зв’язки і мають регулярні контакти з державними і громадськими структурами «материнських держав». Таким чином забезпечується підтримка освіти і ЗМІ національними мовами, культурних традицій, літератури, мистецтва тощо; тобто національні меншини, на відміну від корінних народів, мають потужні легальні інструменти підтримки і розвитку власної ідентичності.

Усвідомлення різниці між ситуаціями національних меншин і корінних народів важливе і для розуміння сутності таких етнічних груп, які іноді називають «автохтонними національними меншинами». Члени таких меншин, особливо у прикордонних районах, як правило, споконвіку проживають на власних історичних землях, іноді у компактних поселеннях, де складають більшість населення. Тим самим ці меншини суттєво відрізняються від етнічних спільнот іммігрантського походження; проте згідно з нормами сучасного міжнародного права сама по собі давність проживання на певній території не є підставою для набуття статусу «корінного народу» і не надає колективних прав на самовизначення, зокрема, на створення власної територіальної автономії.

 

У відсутності такого потужного інструменту захисту власної етнокультурної ідентичності, як наявність етнічно спорідненої держави («історичної батьківщини»), корінні народи завідомо перебувають у значно менш вигідному і більш уразливому становищі. Це повною мірою стосується кримськотатарського народу, а також нечисленних і переважно асимільованих караїмів і кримчаків, подальша доля яких фактично повністю залежить від України і міжнародної спільноти.

 

У відсутності такого потужного інструменту захисту власної етнокультурної ідентичності, як наявність етнічно спорідненої держави («історичної батьківщини»), корінні народи завідомо перебувають у значно менш вигідному і більш уразливому становищі. Це повною мірою стосується кримськотатарського народу, а також нечисленних і переважно асимільованих караїмів і кримчаків, подальша доля яких фактично повністю залежить від України і міжнародної спільноти. Саме тому, а не тільки щоб виправити минулі помилки чи «провини» (така риторика часто спричиняє негативні реакції і навіть обурення частини українців, які не вважають себе винними у трагедіях, що спіткали кримськотатарський народ), вироблення надійних механізмів забезпечення усього обсягу прав кримських татар – не тільки індивідуальних, а й колективних – є справою честі і гідності як Української держави, так і українського суспільства. Успішне здійснення такого курсу означатиме не тільки відновлення історичної справедливості стосовно кримських татар; це буде вагомим внеском у становлення сучасної, демократичної, інклюзивної української політичної нації, яка може стати взірцем для багатьох країн Центральної, Східної і Південної Європи, а також надійною основою загальної стратегії деокупації і реінтеграції Криму.

 

3.2 Право на самовизначення: поняття про «внутрішнє» і «зовнішнє» самовизначення

Однією з причин обережного, а подекуди й негативного ставлення українців до ідеї самовизначення кримськотатарського народу є побоювання загрози нового витка сепаратизму, тобто наміру відділитися від України і створити в Криму окрему, суверенну кримськотатарську державу. Такі застереження призводять до вельми популярної, особливо серед правого флангу українського політикуму, ідеї перетворення АРК у звичайну область без будь-якого особливого статусу. І хоча такий «рецепт» відвернення начебто будь-якого виду кримського сепаратизму насправді несе в собі неабиякий конфліктний потенціал, а також загрожує низкою серйозних правових ускладнень, деякі щирі українські патріоти не звертають на це уваги, спираючись переважно на емоційно-суб’єктивне сприйняття існуючої ситуації і пошуки простих рішень для розв’язання складних проблем.

Тому важливо усвідомити, що з огляду на міжнародне право і розвиток концепції права народів/націй на самовизначення, у нашій конкретній ситуації уявлення про загрозу «кримськотатарського сепаратизму» є насправді безпідставними.

Під зовнішнім самовизначенням мається на увазі право народу на політичне визначення свого міжнародного статусу, включно з відокремленням від існуючої держави і набуттям власного державного суверенітету. Легітимними причинами здійснення такого права вважаються брутальні масові порушення прав членів такої спільноти з боку центрального уряду, як правило, із застосуванням насильства. Реалізація права на зовнішнє самовизначення відбувається лише в поодиноких випадках і, як правило, за згоди провідних гравців (Great Powers) – зокрема, членів Ради Безпеки ООН.

Введення поняття (і права на) «внутрішнє самовизначення» було спричинено хвилями сепаратизму і конфліктних ситуацій, переважно між домінуючими («титульними») націями та групами меншин. Це право передбачає використання механізмів захисту прав меншин і гарантій збереження їхньої ідентичності в межах існуючої держави, тобто на території їхнього проживання і громадянства, але без права на відокремлення і створення власної незалежної держави. Такі механізми варіюють залежно від конкретної ситуації, в якій перебуває та чи інша меншина (корінний народ, мала «бездержавна» нація), історичної та правової традиції та низки інших чинників; створення територіальної автономії є одним із можливих легітимних механізмів реалізації права на внутрішнє самовизначення.

При цьому важливо мати на увазі, що універсального визначення «народів» як суб’єктів права на самовизначення не існує, і це створює можливості політичного маніпулювання такими поняттями. Зокрема, йдеться про підміну уявлення про народ або націю як носія окремої, самобутньої етнокультурної ідентичності й ототожнення «народу» з усім населенням певної території, тобто механічною сукупністю індивідів та груп, що не мають основних спільних характеристик – етнокультурних чи інших, притаманних народам/націям.

 

Далі буде…

Поширити запис
Записано

merzhvinski@ukr.net

Головний редактор газети "Кримська світлиця"

Коментарів немає

Залишити коментар